Априлци е част от Национален парк Центрлен Балкан

Априлци обща информация


Територията на град Априлци е предимно планинска. Населените места в нея са разположени в слънчева котловина в сърцето на Балкана. През нейната територия преминава река  “Видима” с основни й притоци “Зла река” и река “Острешка”. Климатът е умерено континентален. Във високите части на Предбалкана и особено в Стара планина се проявява планински климат. Едно от най-ценните богатства на Априлци е излючитено красивата околна среда, с уникални природни дадености - Централна Стара планина с най-високия си връх “Ботев”, впечатляващият “Марагидик”, Националния парк  “Централен Балкан" с резервата “Северен джандем", природни забележителности и др. Априлци има изключително чист въздух, бистри и живопистни реки и значителен горски фонд.

В община Априлци е първото регистрирано Сдружение на овцевъдите в България. Тук е единственото място в Средна Стара планина, където е запазено и се развива високопланинското овцевъдство - отглежда се вида средно-старопланинска овца. Във високопланинските мандри продължава да се произвежда бяло саламурено сирене по традиционни технологии.

 
top