Априлци има разнообразна по вид фауна

Фауна


Априлци диви животни

Района на Априлци е разположен в Национален парк Централен Балкан.

Централен Балкан е убежище за най- величествените символи на родната природа. Той е дом на кафявата мечка, на вълка, благородния елен, сърната, дивата коза и на най-многобройния обитател - дивата свиня.

Дивят свят на планината е немислим без песента на птиците. Ако не сте тук в дълбоката зима, със сигурност ще срещнете или чуете някои от най-интересните сред тях.

Особено ценни обитатели на парка са кълвачите и сред тях - белогърбият. На Балканите той е представен от своя подвид южен белогръб кълвач - един от редките жители на Централен Балкан.

Брачните песни на совите огласят тъмните пролетни нощи. В парка може да чуете почти всички български сови от бухала, уралската, улулица и пернатоногата кукумявка, до най-малката от тях - врабчовата кукумявка.

МЕЧКА

Властелинът на планината ще познаете  по следите от лапите - задните приличат на човешките ходила, но имат ясно изразени следи от нокти. Обитават горите, но посещават и планинските пасища. В България живеят около 800 мечки, които са ядрото на южноевропейската популация на вида. Паркът и околностите му предлагат най-добрите условия за живот на мечката у нас

ВЪЛК

Широко разпространен в миналото, днес този хищник е почти изцяло унищожен от човека в Европа. Известна е високата социална организация на вида - глутниците се състоят от 5-7 животни. Вълкът би живял навсякъде,  където има достатъчно храна. Предшественикът на домашните кучета вече обитава съвсем ограничени площи в Скандинавия, Италия и Испания.

СЪРНА

Плахата обитателка на откритите гористи местности е най-дребният естествено срещан у нас представител от семейството на елените. Отличава се със стройно тяло, тънки крака и шия. Само мъжките имат къси рога, които сменят всяка година.В парка живеят окоро 700 сърни.

ДИВА КОЗА,    

Дивите кози живеят при умерена надморска височина в планините и обитават стръмни и скалисти терени.  През лятото козината им е тъмнокафява, преминаваща в светлосива през зимата. Отличителен белег са белите челюсти, бузи и нос с ясно изразена черни ивици под очите. Мъжките и женските имат къси рога, леко извити назад.


ДИВА СВИНЯ  

Ареалът на естественото й разпространение обхваща по-голямата част от Централна Европа, Средиземноморието, включително и в Атласкиге планини в Северна Африка, а в Азия - достига чак до Индонезия. Дивите свине са активни през деня и нощта, имат добре развит вкус, осезание и слух. Живеят на семейни групи, а възрастните глигани - поединично, освен в периода на чифтосването.

БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН

Впечатляващ с великолепната си осанка, благородният елен е вторият по големина европейски елен. Женските са доста по-дребни и нямат рога. Рогата на мъжкия достигат до 91 см и тежат по около 3 кг всеки. Сменят се всяка година. Могат да нарастват с по 2.5 см на ден. Видът е активен привечер,
през нощта и рано сутрин.

Не вдигайте шум, не преследвайте и не безпокойте дивите животни.

Ако забележите животно, придържайте безопасно разстояние. Бъдете особено внимателни към животни с малки.

 
top