Природа на град Априлци

Природа


Природата на град Априлци е невероятно красива и омайваща!

В прохладните гористи склонове на планината се срещат бук и габър, явор, череша, лиственица, дугласка, бял и черен бор. В горите живеят вълк, лисица, кафява мечка, дива котка,
видове змии и гущери. Високо в небето над Априлци се вият ястреби и соколи, а край къщите гнездят щъркели и лястовици. В пенливите води на Видимската, Острешката и Зла река плуват пъстърва, мряна, кефал, скобар и сивен.
От Априлци лесно се стига до Национален парк "Централен Балкан", чиято граница минава през територията на общината. Един от деветте резервата на Парка - биосферният резерват "Северен Джендем" е сред атракциите на района. Непосредствено над градчето се извисяват върховете Ботев (2376 м.), Марагидик, Острец, Букова могила.
Ценителите на природата пристигат тук, за да се наслаждават на дивната хубост на планината - царство на орли, диви кози, редки растения.
"Северен Джендем" е най - високо разположеният резерват на Национален парк "Централен Балкан", опазващ изключително дива, непристъпна и красива част от Стара планина около изворите на река Видима.

Резерватът обхваща северните отвесни склонове на връх Ботев. Непристъпни скални пояси, къси и стръмни вододели, планински върхове, скални мостове, зъбери, пропасти, водопади и обширни тревисти заравнености свидетелстват за уникални геологични процеси. Почти 2/3 от резервата са покрити с вековни гори. Той опазва субалпийски скални и горски местообитания. Редки и застрашени от изчезване видове са оцелели само в тази естествена крепост и никъде другаде в България. Запазено е необичайното съобщество на сибирската хвойна, миртолистен рододендрон и синя боровинка, както и рядко находище на урумово плюскавиче. Връзката с другия резерват - "Джендема"- го прави част от обширна "обетована земя" - убежище на дивата коза, мечката, вълка, благородния елен, сърната.

Наричат резервата Джендем (ад), но той и околностите му са събрали божествената красота на природата във водопада “Райското пръскало”, местността “Рая”, “Видимското пръскало…” Наблизо е и хижа “Рай”.

Априлци е изходен пункт за безброй живописни маршрути към Стара планина. Близостта на Парк "Централен Балкан" е прекрасна възможност за любителите на екотуризма. В кв. Острец предлагат обучение в езда, а в Държавната дивечовъдна станция "Русалка" в кв. Видима - наблюдение на бозайници и птици. В
селата около Априлци, а и в самия град можете да отседнете в къщи и вили, да опознаете местния бит и традиции. Повечето модерни хотели и почивни станции предлагат басейни за отмора и разхлада през знойното лято. "Посети Априлци" ще ви предложи и пешеходни, и атрактивни конни и велосипедни турове - до близките хижи Плевен, Тъжа, Рай, Васил Левски, до пещерата Водните дупки, до околните върхове Марагидик, Ботев, Жълтец и Костенурката. Особено очарователни са туровете до Видимското пръскало.
През зимата районът на Априлци е не по - малко привлекателен с възможностите си за ски и други зимни спортове. На хижа Плевен има седалков влек, а разходките по заснежените улици на градчето оставят незабравим спомен.

 
top